Uw onderneming is niet alleen úw zaak. Of het nu gaat om een (dreigende) ontslagkwestie, het innen van openstaande vorderingen of het opstellen van uw overeenkomsten: we begrijpen dat u hier misschien wakker van ligt.

Als (huis)advocaat van MKB-ondernemingen in Zeeuws-Vlaanderen regelen we het graag goed en snel voor u. Daarom kunt u elke dag van 8.30 uur tot 9.30 uur bij ons terecht op ons (gratis) spreekuur en voorzien wij u ook na een zaak van bruikbare juridische tips via onze nieuwsbrief voor ondernemers.Nieuws

Let op indexeringen 20-4-2018
Mr. Maikel Harte geeft in het artikel "Let op indexeringen" uitleg over de indexering van de maximale transitievergoeding, de vergoeding die bij een ontslag moet worden uitgekeerd. Heeft u vragen naar aanleiding van het artikel of andere arbeidsrechtelijke vragen, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met mr. Maikel Harte. Hij staat u graag te woord!
Lees verder...
Updating
Ziekte van de werknemer bij ontslag 2-2-2018
Voor veel werkgevers die met een reorganisatie te maken hebben blijft het ontslag van een zieke werknemer een lastige kwestie. Gedurende twee jaar van arbeidsongeschiktheid geldt er namelijk een opzegverbod voor de zieke werknemer. Maar wat nu als de ziekmelding bijna gelijk wordt gedaan met de ontslagaanvraag? Mr. Maikel Harte geeft uitleg in het artikel "Ziekte van de werknemer bij ontslag"Heeft u vragen naar aanleidig van dit artikel, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op. Mr. Harte staat u graag te woord.
Lees verder...
Updating
Orde van advocaten demonstreert bij Tweede Kamer 2-2-2018
Op 1 februari 2018 protesteerde een grote groep advocaten namens de Nederlandse Orde van Advocaten tegen de voortdurende afbraak van de gefinancierde rechtsbijstand. In de loop der jaren is het stelsel steeds ontoegankelijker gemaakt door bijvoorbeeld meer uitsluitingen, hogere eigen bijdragen en achterblijvende vergoedingen. Dit leidt ertoe dat minder advocaten het vol kunnen houden om op basis van gefinancierde rechtsbijstand te werken. Zoals artsen ook niet kunnen werken zonder vergoedingen van de zorgverzekering. 
Lees verder...
Updating
Wat als de vrijwilliger schade lijdt tijdens vrijwilligerswerk? 3-1-2018
Wie vrijwilligerswerk verricht staat er misschien niet bij stil dat er altijd wel iets kan gebeuren, waardoor er schade wordt geleden. Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid van de organisatie waarvoor het vrijwilligerswerk wordt verricht? De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan in een dergelijke zaak. Mr. Maikel Harte bespreekt deze uitspraak in het artikel "Wat als de vrijwilliger schade lijdt tijdens vrijwilligerswerk?". Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met mr. Harte of loopt u binnen tijdens het dagelijks gratis inloopspreekuur. 
Lees verder...
Updating
Nieuwe Kabinetsplannen 10-11-2017
Er is een nieuw kabinet aangetreden met allerlei plannen voor nieuwe wetgeving op verschillende rechtsgebieden. Ook voor werkgevers en werknemers lijkt er veel te gaan veranderen. Mr. Maikel Harte bespreekt in het artikel "Nieuwe kabinetsplannen: gaat er weer veel veranderen?" de belangrijkste plannen. Wilt u meer weten, neemt u dan gerust contact met hem op  
Lees verder...
Updating
Mailen onder werktijd 5-10-2017
In het artikel "Mailen onder werktijd" bespreekt arbeidsrechtspecialist mr. Maikel Harte een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over een Roemeense werknemer die vond dat zijn privacy was geschonden omdat zijn werkgever zijn mailbox had gecontroleerd.  
Lees verder...
Updating
Kantoren gesloten op 15 september 2017 13-9-2017
In verband met een bedrijfsuitje zijn onze kantoren op vrijdag 15 september 2017 een hele dag gesloten. Op maandag 18 september 2017 staan wij weer voor u klaar! 
Lees verder...
Updating
De proeftijd in een arbeidsovereenkomst 1-9-2017
Mr. Maikel Harte gaat in het artikel "Proeftijd" in op de risico's van het gebruik van oude modelcontracten voor een arbeidsovereenkomst door werkgevers voor de geldigheid van een bepaling over de proeftijd en bespreekt in dit verband een uitspraak van het gerechtshof Den Bosch. Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over de proeftijd of andere vragen over een arbeidscontract, neemt u dan vrijblijvend contact op met mr. Maikel Harte. 
Lees verder...
Updating
Toch weer hogere ontslagvergoedingen? 1-8-2017
Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 juli 2015 kwam er een einde aan de zogenaamde kantonrechtersformule bij ontslag. In de plaats van een vergoeding volgens deze kantonrechtersformule kwam de zogenaamde transitievergoeding, die in de praktijk meestal veel lager uitviel. Onlangs heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan waarmee de deur mogelijk weer op een kier staat voor hogere vergoedingen bij ontslag. Mr. Maikel Harte gaat in zijn artikel  "Toch weer hogere ontslagvergoedingen" in op deze uitspraak. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met mr. Maikel Harte.
Lees verder...
Updating
Eigenrichting? 29-5-2017

Bent u verhuurder van een woonruimte en denkt u eraan om de sloten van de woning te vervangen omdat de huurder de huur niet tijdig betaalt? Let u dan goed op want volgens het hof in Den Bosch is dit niet toegestaan!

Het hof in Den Bosch heeft op 11 april 2017 uitspraak gedaan in een zaak waarin de huurder in kort geding had gevorderd dat de verhuurder veroordeeld werd hem de toegang tot de kamer te verschaffen. De verhuurder had namelijk de sloten vervangen omdat de huurder de huur niet tijdig had betaald en inmiddels een huurachterstand van drie maanden had laten oplopen. De huurder vond dat de verhuurder hier eigenrichting had toegepast.

De kantonrechter had de vordering van de huurder afgewezen. De zaak kwam daarna voor bij het hof in Den Bosch. Die oordeelde dat de verhuurder de sloten niet had mogen vervangen. De huurder had een huurachterstand van drie maanden. De verhuurder mocht op grond hiervan echter niet de sloten van het gehuurde op eigen houtje vervangen en daarmee de huurder de toegang tot het gehuurde ontzeggen, aldus het hof. Deze actie van de verhuurder moet worden gezien als een ontbinding van de huurovereenkomst en in de wet staat dat ontbinding van de huurovereenkomst wegens een tekortkoming van de huurder alleen door de rechter kan worden uitgesproken  (artikel 7:231 lid 1 BW). En dus vond het hof dat de verhuurder hier onjuist had gehandeld. De huurder werd door het hof alsnog in het gelijk gesteld.

De hele uitspraak van het Hof Den Bosch van 11 april 2017  (Hof ’s-Hertogenbosch 11 april 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1578) kunt u hier lezen.

Lees verder...
Updating