Uw onderneming is niet alleen úw zaak. Of het nu gaat om een (dreigende) ontslagkwestie, het innen van openstaande vorderingen of het opstellen van uw overeenkomsten: we begrijpen dat u hier misschien wakker van ligt.

Als (huis)advocaat van MKB-ondernemingen in Zeeuws-Vlaanderen regelen we het graag goed en snel voor u. Daarom kunt u elke dag van 8.30 uur tot 9.30 uur bij ons terecht op ons (gratis) spreekuur en voorzien wij u ook na een zaak van bruikbare juridische tips via onze nieuwsbrief voor ondernemers.Nieuws

Nieuwe Kabinetsplannen 10-11-2017
Er is een nieuw kabinet aangetreden met allerlei plannen voor nieuwe wetgeving op verschillende rechtsgebieden. Ook voor werkgevers en werknemers lijkt er veel te gaan veranderen. Mr. Maikel Harte bespreekt in het artikel "Nieuwe kabinetsplannen: gaat er weer veel veranderen?" de belangrijkste plannen. Wilt u meer weten, neemt u dan gerust contact met hem op  
Lees verder...
Updating
Mailen onder werktijd 5-10-2017
In het artikel "Mailen onder werktijd" bespreekt arbeidsrechtspecialist mr. Maikel Harte een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over een Roemeense werknemer die vond dat zijn privacy was geschonden omdat zijn werkgever zijn mailbox had gecontroleerd.  
Lees verder...
Updating
Kantoren gesloten op 15 september 2017 13-9-2017
In verband met een bedrijfsuitje zijn onze kantoren op vrijdag 15 september 2017 een hele dag gesloten. Op maandag 18 september 2017 staan wij weer voor u klaar! 
Lees verder...
Updating
De proeftijd in een arbeidsovereenkomst 1-9-2017
Mr. Maikel Harte gaat in het artikel "Proeftijd" in op de risico's van het gebruik van oude modelcontracten voor een arbeidsovereenkomst door werkgevers voor de geldigheid van een bepaling over de proeftijd en bespreekt in dit verband een uitspraak van het gerechtshof Den Bosch. Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over de proeftijd of andere vragen over een arbeidscontract, neemt u dan vrijblijvend contact op met mr. Maikel Harte. 
Lees verder...
Updating
Toch weer hogere ontslagvergoedingen? 1-8-2017
Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 juli 2015 kwam er een einde aan de zogenaamde kantonrechtersformule bij ontslag. In de plaats van een vergoeding volgens deze kantonrechtersformule kwam de zogenaamde transitievergoeding, die in de praktijk meestal veel lager uitviel. Onlangs heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan waarmee de deur mogelijk weer op een kier staat voor hogere vergoedingen bij ontslag. Mr. Maikel Harte gaat in zijn artikel  "Toch weer hogere ontslagvergoedingen" in op deze uitspraak. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met mr. Maikel Harte.
Lees verder...
Updating
Eigenrichting? 29-5-2017

Bent u verhuurder van een woonruimte en denkt u eraan om de sloten van de woning te vervangen omdat de huurder de huur niet tijdig betaalt? Let u dan goed op want volgens het hof in Den Bosch is dit niet toegestaan!

Het hof in Den Bosch heeft op 11 april 2017 uitspraak gedaan in een zaak waarin de huurder in kort geding had gevorderd dat de verhuurder veroordeeld werd hem de toegang tot de kamer te verschaffen. De verhuurder had namelijk de sloten vervangen omdat de huurder de huur niet tijdig had betaald en inmiddels een huurachterstand van drie maanden had laten oplopen. De huurder vond dat de verhuurder hier eigenrichting had toegepast.

De kantonrechter had de vordering van de huurder afgewezen. De zaak kwam daarna voor bij het hof in Den Bosch. Die oordeelde dat de verhuurder de sloten niet had mogen vervangen. De huurder had een huurachterstand van drie maanden. De verhuurder mocht op grond hiervan echter niet de sloten van het gehuurde op eigen houtje vervangen en daarmee de huurder de toegang tot het gehuurde ontzeggen, aldus het hof. Deze actie van de verhuurder moet worden gezien als een ontbinding van de huurovereenkomst en in de wet staat dat ontbinding van de huurovereenkomst wegens een tekortkoming van de huurder alleen door de rechter kan worden uitgesproken  (artikel 7:231 lid 1 BW). En dus vond het hof dat de verhuurder hier onjuist had gehandeld. De huurder werd door het hof alsnog in het gelijk gesteld.

De hele uitspraak van het Hof Den Bosch van 11 april 2017  (Hof ’s-Hertogenbosch 11 april 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1578) kunt u hier lezen.

Lees verder...
Updating
Nieuw ROZ-model huurovereenkomst woonruimte 22-5-2017

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuw model voor de huurovereenkomst voor woonruimte vastgesteld. De aanleiding daarvoor is de inwerkingtreding van de Wet doorstroming huurmarkt 2015.

Een van de grootste wijzigingen naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet doorstroming huurmarkt 2015 is de verruimde mogelijkheid om huurcontracten aan te gaan voor een bepaalde periode van maximaal twee jaar voor een zelfstandige woonruimte en voor een bepaalde periode van maximaal vijf jaar voor onzelfstandige woonruimte. Deze huurovereenkomsten eindigen als de verhuurder dit vóór het verstrijken van de huur schriftelijk aan de huurder meedeelt. In deze gevallen is het niet meer noodzakelijk dat zich één van de opzeggingsgronden uit de wet voordoet, dus is het voor de verhuurder een stuk gemakkelijker om de huurovereenkomst te beëindigen. In het nieuwe model worden aan verhuurder en huurder vier keuzes geboden ten aanzien van de termijn waarvoor de huurovereenkomst wordt aangegaan: voor onbepaalde tijd, voor onbepaalde tijd met een minimumperiode van één jaar, voor genoemde bepaalde tijd van maximaal twee respectievelijk vijf jaar, dan wel voor de bepaalde tijd langer dan twee respectievelijk vijf jaar. Het model voorziet onder meer in de mogelijkheid om te verhuren aan bepaalde doelgroepen, zoals studenten, promovendi en jongeren onder de 28 jaar. Hierdoor kan de woonruimte gereserveerd blijven voor personen die behoren tot de in de huurovereenkomst genoemde doelgroep. 

Ook nieuw in het model is dat de aanpak van overlast door de verhuurder meer uitgewerkt is. In het nieuwe model is nu expliciet bepaald dat AirBnB niet is toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Heeft u vragen naar aanleiding van het nieuwe ROZ-model of wilt u een huurovereenkomst laten opstellen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Lees verder...
Updating
Koningsdag 26-4-2017
In verband met koningsdag zijn onze kantoren gesloten op donderdag 27 en vrijdag 28 april 2017. Vanaf maandag 1 mei kunt u ons weer bereiken. 
Lees verder...
Updating
Let op met de bedrijfstelefoon! 18-4-2017
In bijgaand artikel "Let op met de bedrijfstelefoon! " bespreekt mr. Maikel Harte eeen uitspraak van de kantonrechter te Tilburg waarin geoordeeld werd dat de schade die een werkgever geleden had omdat een werknemer onder werktijd privé WhatsApp-berichten met de bedrijfstelefoon had verstuurd vergoed moest worden. De werkgever mocht een bedriag van € 1.500,- inhouden op het salaris van de werknemer. Wilt u meer weten, neemt u dan gerust contact op met mr. Maikel Harte of loop vrijblijvend binnen tijdens ons gratis inloopspreekuur.   
Lees verder...
Updating
Eigenlijke of oneigenlijke dienstwoning? 1-3-2017
Wat is een eigenlijke dienstwoning en wat is een oneigenlijke dienstwoning? En hoe zit het met de huurbescherming van de huurder van zo'n woning? Mr. Femke van den Berg licht dit toe in het artikel "Eigenlijke of oneigenlijke dienstwoning?". Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op of loop bij ons binnen tijdens ons gratis inloopspreekuur.  
Lees verder...
Updating
Let altijd op een concurrentiebeding 10-2-2017
Regelmatig krijgen wij de vraag of een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst nog wel van toepassing is. In zo’n beding staat omschreven dat de werknemer geen gelijksoortig bedrijf mag starten of bij een gelijksoortig bedrijf mag werken binnen een bepaalde periode na het einde van het dienstverband. Bij overtreding van zo’n beding is een werknemer dan een boete verschuldigd en zo’n boete kan oplopen tot duizenden euro’s.
Lees verder...
Updating
Uitstel dwangsom bij onmogelijkheid tot nakoming 27-1-2017
Als een rechter een uitspraak heeft gedaan moet de veroordeelde partij deze uitspraak nakomen. Doet hij dat niet, dan kunnen er zogenaamde executiemaatregelen tegen hem worden genomen. Bovendien kan hij een eventueel opgelegde dwangsom verbeuren. Maar hoe zit het in het geval als de veroordeelde vervolgens wel wil nakomen, maar dat toch niet kan? Mag de wederpartij dan de opgelegde dwangsom toch innen? Advocaat Willem van Voorst Vader geeft uitleg in het artikel "Uitstel dwangsom bij onmogelijkheid tot nakoming".   
Lees verder...
Updating