Mr. R.W. van Voorst Vader

Mr. R.W. (Willem) van Voorst Vader is als advocaat gestart in 1988. Hij heeft in de loop der jaren allerlei rechtsgebieden onder zijn hoede gehad en is wat dat betreft een ervaren all-rounder. Ook is hij actief geweest in de Raad van Toezicht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zijn persoonlijke aanpak van zaken is altijd gericht op het vinden van oplossingen.

Als gevolg van de vergroting van het kantoor in de loop der jaren en de toenemende specialisaties, ligt de nadruk bij zijn civiele praktijk inmiddels op :
- het contractenrecht, zowel adviserend als procederend,
- het behandelen van allerlei vormen van aansprakelijkheid en schade,
- met als specialiteit letselschade door verkeers- en arbeidsongevallen of medische fouten.

De keuze van de juiste experts is vaak van doorslaggevend belang bij het behandelen van schades. Mr. Van Voorst Vader beschikt over een uitgebreid netwerk met experts op de meest terreinen. Hij is tevens zelf lid van de Werkgroep Artsen Advocaten.

Gerelateerd aan de medische zaken behandelt mr. Van Voorst Vader ook kwesties omtrent ziekte en arbeidsongeschiktheid (verzekeringszaken en ZW, WAO, WIA, Wajong, Wamil).

Verder is mr. Van Voorst Vader van oudsher actief in het strafrecht, zowel voor meerderjarigen als minderjarigen. 

Wij zijn er voor u:

Mr. J.E.S. de Rechter Mr. J. Schuttkowski Mr. M. Harte Mr. J.C.M. Berbée Mr. A.N.E. Duerink Mr. R.W. van Voorst Vader Mr. F.J.I. van den Branden Mr. V.M.C. Verhaegen Mr. F.A. van den Berg